Amsterdam Centraal Westtunnel

Amsterdam Centraal Westtunnel

Aan liften in een stationsomgeving worden zeer speciale eisen gesteld. Allereerst is betrouwbaarheid van het allergrootste belang. Op stations dient in verband met het algemeen toegankelijke ook de sociale controle gewaarborgd zijn.

Segmenten

  • Stedelijke mobiliteit

Andere soortgelijke referenties

Als u meer informatie wilt over het installeren van liften, roltrappen en roltrottoirs en rolpaden, of over de verschillende diensten ORONA's

Informatie aanvragen

Representatieve gebouwen waar projecten zijn uitgevoerd die zowel qua technologie als qua ontwerp aan elke wens zijn aangepast.

Zoek volledige text

Bijv: Commercieel segment Gebouwen zonder lift