Tijdelijke Rechtbank

Tijdelijke Rechtbank

Gedurende de 5 jaar dat op terrein aan de Parnassusweg een nieuwe permanente rechtbank wordt ontwikkeld, kan onder andere dankzij de Tijdelijke Rechtbank een groot deel van de rechtspraak doorgang vinden.

Segmenten

  • Commerciële gebouwen

 Ondanks het tijdelijke karakter van het gebouw is geen afbreuk gedaan aan de representativiteit ervan. De tijdelijke rechtbank Amsterdam is door de vakjury aangewezen als winnaar van de Amsterdamse Architectuur Prijs 2017. Een mooi project waarin een duplex is geplaatst, in een mooie transparante schachtconstructie.

Andere soortgelijke referenties

Als u meer informatie wilt over het installeren van liften, roltrappen en roltrottoirs en rolpaden, of over de verschillende diensten ORONA's

Informatie aanvragen

Representatieve gebouwen waar projecten zijn uitgevoerd die zowel qua technologie als qua ontwerp aan elke wens zijn aangepast.

Zoek volledige text

Bijv: Commercieel segment Gebouwen zonder lift