Orona in cijfers

Geconsolideerde omzet (Miljoenen euro's)

D

Omzetontwikkeling van Orona sinds 2005

Investeringen (Miljoenen euro's)

D

Orona-investeringen sinds 2005

PersonEel

D

Aantal medewerkers sinds 2005

Geconsolideerd resultaat (*)(Miljoenen euros)

D

Ontwikkeling geconsolideerde resultaten in miljoenen euro's sinds 2005

* EBITDA

Jaarverslag

Toegang andere jaarverslagen