Orona's green

ORONA is de eerste liftfabrikant ter wereld die ISO 14006 gecertificeerd is voor milieuvriendelijk ontwerpen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een eerste stap is richting een betere toekomst en ons een strategisch voordeel geeft.

Deze certificering geeft aan hoe toegewijd ORONA is om de kernwaarden van het bedrijf om te zetten in concreet beleid en uiteindelijk een beter product. Zonder efficiëntie, concurrentiekracht en flexibiliteit op te offeren willen we nadenken over de CO² footprint en de herinzetbaarheid van ons product aan het einde van de levenscyclus.

ORONA richt zich op de toekomst en levert een economische bijdrage aan de directe sociale omgeving. Bij ORONA staat de Klant hoog in het vaandel, daarom schrijven we het woord Klant altijd met een hoofdletter K. De kernwaarden, strategie en bedrijfscultuur van Orona zijn volledig gericht op waarmaken van de Klantverwachting. Daarnaast faciliteert ORONA zo volledig mogelijk de wensen van een brede groep gebruikers (design for all). Onze filosofie bestaat erin omgevingen die een gebruiker, in welke vorm ook, beperken of tegenwerken te vermijden en oplossingsgericht te denken en te ontwerpen.

Eco-Design: Aenor certification awarded
 • Klant

  • Dienstbaarheid; bij Orona wordt de Klant met hoofdletter K geschreven.
  • Verbintenis op vlak van ethiek en respect
  • Feilloos invullen van de verwachtingen van de klant
  • Zoveel mogelijk omgevingen vermijden die op een of andere manier een gebruiker, ongeacht wie het is, beperken of tegenwerken
 • Opleiding

  • 90 % van het personeel van ORONA heeft deelgenomen aan opleidingsprogramma's
  • Er werd 745 250 euro geïnvesteerd in opleiding
  • Er werd 25 929 uur besteed aan opleiding
 • Werk

  • Duurzame, kwaliteitsbanen creëren
  • Participatie- en integratiebeleid stimuleren, die gelijke kansen bevorderen
  • Combineren van werk en gezin
  • Certificering OHSAS 18001 Gezondheid en Veiligheid
 • Global Compact

  • ORONA heeft zich aangesloten bij het Global Compact

  The global compact

 • De energetische efficiëntie en de verbintenis naar het milieu toe zijn ook aanwezig in onze arbeidscentra

  Ecologische installaties: Orona is in bezit van het ISO 14001 certificaat, de internationale norm met eisen voor een millieu- managementsysteem.

 • De zware residuen van onze liften kunnen beter gerecycled worden

  Betere recycleerbaarheid van zware onderdelen

 • Wij zorgen voor het milieu

  Vooruitgang in het verminderen
  van de risico's voor het milieu

Distributie van middelen

COEPC - Contribution Obligatoire à l'Éducation Coopérative et à la Promotion (Verplichte Contributie bij Coöperatief Onderwijs en Promotie)

In 2018 heeft ORONA € 443.960 toegewezen aan studie- en onderzoekscentra, aan culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten en aan ontwikkelingsprojecten voor coöperatieven in derdewereldlanden. Het is onze doelstelling om deze bijdrage ieder jaar te verhogen.

De winst die ORONA maakt, heeft enkel zin als die ook een sociaal rendement oplevert.

ORONA gebruikt een deel van haar winst voor de promotie van maatschappelijke, educatieve en culturele acties in de gemeenschappen waar zij actief is, maar ook voor de financiering van samenwerkingsprojecten in ontwikkelingslanden.

ORONA is één van de oprichters van de NGO Mundukide Foundation.

De Mundukide Foundation werd opgericht in 1999 met de bedoeling om een universele inter-coöperatie te creëren. Daarom moedigt de organisatie samenwerkingsprojecten aan voor de ontwikkeling van verschillende benadeelde bevolkingsgroepen en gemeenschappen.

De missie van MUNDUKIDE is om samen te werken met mensen uit ontwikkelingslanden en ervaringen, middelen en kennis te delen zodat zelfstandige projecten tot stand gebracht kunnen worden door de betrokken partijen.

Dit zijn de waarden van Mundukide:

Werk + solidariteit = maatschappelijke transformatie
mundukide fundazioa
Wij bevorderen met de NGO Mundukide educatieve, culturele en solidariteitsacties

Opleidingsprogramma's en programma's voor technische ondersteuning en institutionele versterking, bestemd voor geconsolideerde groepen en gemeenschappen met een ideologische affiniteit voor het coöperativisme en die op een of andere manier de Foundation om steun hebben gevraagd.

Wij helpen Mundukide in hun samenwerkings- en ontwikkelingsprojecten

Andere activiteiten zijn onder meer het ondersteunen bij het oprichten en ontwikkelen van coöperatieve ondernemingen in ontwikkelingslanden, het uitwisselen van ervaringen of verwezenlijken van stages voor studenten in deze landen.

Orona`s Green integreert onder meer de acties die ontwikkeld werden op het gebied van energetische efficiëntie en wordt toegepast in heel onze organisatie:

  • Energiezuinige aandrijving
  • Selectieve aansturing verdiepingsverlichting
  • Opslag van energie
  • Efficiënte verlichting
  • Lift in stand-by modus
  • Automatisch uitschakelen van de cabineverlichting
  • Regeneratieve aandrijving
 • Rijles voor onderhoudsmonteurs om de auto op een energiezuinige wijze te gebruiken
 • Integratie van elektrische auto’s in het wagenpark van ORONA
 • Orona is in bezit van het ISO 14001 certificaat, de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem
 • Energie audit in onze productiefaciliteiten
 • Continue controle en toezicht op de energieconsumptie
 • Integratie van de duurzaamheidscriteria vanaf het ontwerpstadium
 • Stadsverwarming door 100% hernieuwbare energie: geothermie, biomassa en zonne-energie
 • Dak voorzien van zonnepanelen voor de plaatselijke productie van elektriciteit
 • Monitoring en controle van de installaties. Efficiënt energiegebruik
 • LEED- en BREEAM-certificering van de gebouwen
 • Duurzaam mobiliteitsplan