Orona's green

ORONA is wereldwijd de eerste liftfabrikant die op basis van de norm ISO 14006 is gecertificeerd voor milieuvriendelijk ontwerpen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze verbintenis zorgt voor een concurrentieel en strategisch voordeel in al haar aspecten: sociaal, ecologisch en economisch

Ze vertegenwoordigt onze verbintenis voor duurzaamheid vanuit een wereldwijde en strategische aanpak die is afgestemd op de idee van een verbintenis naar de toekomst toe, die intrinsiek verbonden is met onze waarden en het sociale en ondernemingsproject van ORONA.

ORONA richt zich naar de toekomst, en levert haar economische bijdrage voor de maatschappelijke activiteiten van haar omgeving. ORONA schrijft zo altijd het woord Klant met hoofdletter K, omdat ze een cultuur en waarden heeft die erop gericht zijn de verwachtingen van de Klant steeds feilloos, met respect en volgens de ethiek in te vullen. Deze verbintenis wordt bovendien nog verrijkt door onze bijzondere gevoeligheid naar de gebruikers toe, die een bijkomende uitdaging vormen voor het design voor iedereen (design for all) van de producten en de diensten die ORONA de maatschappij biedt. Onze aanpak bestaat erin zo mogelijk omgevingen te vermijden die op een of andere manier een gebruiker, ongeacht wie het is, beperken of tegenwerken.

Eco-Design: Aenor certification awarded
 • Klant

  • Dienstbaarheid; bij Orona wordt de Klant met hoofdletter K geschreven.
  • Verbintenis op vlak van ethiek en respect
  • Feilloos invullen van de verwachtingen van de klant
  • Zo mogelijk omgevingen vermijden die op een of andere manier een gebruiker, ongeacht wie het is, beperken of tegenwerken
 • Opleiding

  • 90 % van het personeel van ORONA heeft deelgenomen aan opleidingsprogramma's
  • Er werd 745 250 euro geïnvesteerd in opleiding
  • Er werd 25 929 uur besteed aan opleiding
 • Werk

  • Duurzame, kwaliteitsbanen creëren
  • Participatie- en integratiebeleid stimuleren, die gelijke kansen bevorderen
  • Combineren van werk en gezin
  • Certificering OHSAS 18001 Gezondheid en Veiligheid
 • Global Compact

  • ORONA heeft zich aangesloten bij het Global Compact

  The global compact

 • De energetische efficiëntie en de verbintenis naar het milieu toe zijn ook aanwezig in onze arbeidscentra

  Ecologische installaties: alle arbeidscentra in Spanje hebben certificatie ISO 14001

 • De zware residuen van onze liften kunnen beter gerecycled worden

  Sterke verbetering in de recycleerbaarheid van zware residuen

 • Wij zorgen voor het milieu

  Vooruitgang in het verminderen
  van de risico's voor het milieu

Distributie van middelen

COEPC - Contribution Obligatoire à l'Éducation Coopérative et à la Promotion (Verplichte Contributie bij Coöperatief Onderwijs en Promotie)

In 2018 heeft ORONA 443 960 € toegewezen aan studie- en onderzoekscentra, aan culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten en aan ontwikkelingsprojecten voor coöperatieven in derdewereldlanden. Het is onze doelstelling om deze bijdrage ieder jaar te verhogen.

De winst die ORONA maakt, heeft enkel zin als die ook een sociaal rendement oplevert.

ORONA gebruikt een deel van haar winst voor de promotie van maatschappelijke, educatieve en culturele acties in de gemeenschappen waar zij actief is, maar ook voor de financiering van samenwerkingsprojecten in ontwikkelingslanden.

ORONA is één van de oprichters van de NGO Mundukide Foundation.

De Mundukide Foundation werd opgericht in 1999 met de bedoeling om een universele inter-coöperatie te creëren. Daarom moedigt de organisatie samenwerkingsprojecten aan voor de ontwikkeling van verschillende benadeelde bevolkingsgroepen en gemeenschappen.

De missie van MUNDUKIDE bestaat erin samen te werken met de Zuiderse bevolking en hun ervaringen, middelen en kennis te delen om zelfstandige en integrale ontwikkeling tot stand te brengen bij de betrokken partijen, door om dit te doen de solidariteit van de wereld van het coöperatief samenwerken te activeren.

Dit zijn de waarden van Mundukide:

Werk + solidariteit = maatschappelijke transformatie
mundukide fundazioa
Wij bevorderen met de NGO Mundukide educatieve, culturele en solidariteitsacties

Opleidingsprogramma's en programma's voor technische ondersteuning en institutionele versterking, bestemd voor geconsolideerde groepen en gemeenschappen met een ideologische affiniteit voor het coöperativisme en die op een of andere manier de Foundation om steun hebben gevraagd.

Wij helpen Mundukide in hun samenwerkings- en ontwikkelingsprojecten

Andere activiteiten zijn onder meer het ondersteunen van de oprichting en de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen en andere organisaties die op het gebied van samenwerking in de Zuiderse landen werken, het uitwisselen van ervaringen of het verwezenlijken van stages voor studenten in de Zuiderse landen.

Orona`s Green integreert onder meer de acties die ontwikkeld werden op het gebied van energetische efficiëntie en wordt toegepast in heel onze Organisatie:

  • Training energiezuinigheid
  • Controleren van de belichting van de trap
  • Opslag van energie
  • Efficiënte verlichting
  • De lift in stand-by zetten
  • Automatische verlichting van de cabine
  • Regeneratie van energie
 • Economische rijles voor onderhoudstechnici
 • Integratie van elektrische wagens en motoren in de onderhoudsvloot van ORONA
 • Milieucertificatie ISO 14001 in al onze arbeidscentra in Spanje
 • Energetische Diagnostics in onze productiecentra
 • Project van continu toezicht en controle van de consumptie van energie
 • Integratie van de duurzaamheidscriteria vanaf de conceptiefase van de gebouwen.
 • Stadsverwarming voor de productie van warmte en koude door 100 % hernieuwbare energie: geothermie, biomassa, zonne-energie, absorptie
 • Fotovoltaïsch dak voor de plaatselijke productie van elektriciteit
 • Toezicht en controle op de installaties. Efficiënt gebruik
 • LEED- en BREEAM-certificering van de gebouwen
 • Duurzaam mobiliteitsplan