Inloggen op Orona-extranet

Werk met ons samen

Samen bereiken we meer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

OPMERKING: Omdat de "Flash" Player niet is geïnstalleerd, kan de toelichtende video niet worden weergegeven. Zo kunt u de "Flash" Player installeren:
Flash voor Windows | Flash voor andere platforms

Milieu

Wij zijn het eerste bedrijf in de internationale liftsector met Ecodesign-certificaat. De verplichting om voorzichtig met onze planeet om te gaan is voor ons een serieuze zaak.

Bedrijf

We doen ons best om een voorbeeld te zijn voor onze klanten, partners, medewerkers en onze omgeving.

Omgeving

Vanaf het begin zijn inzet voor solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid ons handelsmerk geweest.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt in al onze innovatieprojecten een rol, omdat we ervan overtuigd zijn dat deze factor in de toekomst zal uitgroeien tot een concurrentie- en strategievoordeel.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behoort tot onze cultuur en manier van optreden. Het concrete gevolg van onze inzet voor en betrokkenheid bij mens en milieu is onze deelname aan het Global Compact van de VN en onze bijdrage aan het project Mundukide, waarvan wij een van de initiatiefnemers zijn.

Mundukide-logo

ORONA is een van de oprichters van de MUNDUKIDE FOUNDATION en een van de voornaamste donoren van het project.

De Mundukide Foundation is in 1999 opgericht. Doel van dit initiatief is om universele samenwerking tot stand te brengen ter bevordering van samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling van een aantal arme dorpen en gemeenschappen.

Mundukide heeft als missie om samen te werken met dorpen in ontwikkelingslanden door ervaringen, middelen en knowhow te delen om daarmee de zelfbeschikking en integrale ontwikkeling van de betrokken partijen te bevorderen en solidariteit vanuit andere ontwikkelingsorganisaties en -initiatieven te bewerkstelligen.

MUNDUKIDE is gebaseerd op de volgende waarden:

Werk + Solidariteit = Sociale Transformatie
Afrikaanse vrouw aan het werk op plantage dankzij opleidingsprogrammaMannen onderhouden irrigatiestelsel dankzij opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma's, technische ondersteuning en institutionele versterking, gericht op gevestigde groepen of gemeenschappen die een ideologische affiniteit met samenwerking hebben en die om ondersteuning van Mundukide hebben gevraagd.

Ledenbijeenkomst van een samenwerkingsproject in El Dere (Somalië)Organisatie van een samenwerkingsproject

Andere activiteiten, zoals ondersteuning bij het opzetten en ontwikkelen van coöperatieve bedrijven en hulp aan andere organisaties die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, evenals de uitwisseling van ervaringen of het realiseren van stageplaatsen voor studenten in ontwikkelingslanden.

Logo Global Compact

ORONA heeft zich aangesloten bij het Global Compact als basis voor haar principiële en onmiskenbare inzet voor maatschappij en milieu.

Global Compact is een internationaal initiatief van de Verenigde Naties. Het heeft als doel bedrijven op te roepen zich op vrijwillige basis in te zetten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door middel van Tien Principes op het gebied van mensenrechten, milieu en corruptiebestrijding.

Tien Principes

© Orona. Alle rechten voorbehouden